cuongthinhphatland.vn

Tầm Nhìn

Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Đóng góp tích cực cho công đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

 

 

 Tầm nhìn

 • Đầu tư các dự án Bất động sản mang tầm quốc gia
 • Trở thành một công ty Bất động sản hàng đầu Việt Nam

 


 Sứ mệnh

 • Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.
 • Đóng góp tích cực cho công đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.


 Giá trị cốt lõi

 • Sản phẩm  thật – Giá trị thật
 • Cam kết giá tốt nhất trên thị trường
 • Phục vụ khách hàng tận tâm - chuyên nghiệp
 • Môi trường làm việc thân thiện – đoàn kết


 Triết lý kinh doanh

 • Luôn thấu hiểu và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
 • Liên tục đổi mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
 • Chia sẻ thành công và gìn giữ uy tín với đối tác.  
 • Dipro. 
phone